Pitres Sections teriminin tıbbi anlamı; Beyinde belirli bazı noktalara yapılan kesit serisi;