Pitressin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Vazopresinin ticari adı.