Pitted teriminin tıbbi anlamı; a. Üzerinde ufak çukurluklar gösteren, küçük çukurluklarla belirgin.