Pitting teriminin tıbbi anlamı; n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.