Pituitary Body teriminin tıbbi anlamı; Beyin bazisinde bulunan iç salgı bezi, hipofiz (başlıca ön, orta ve arka lobuslara ayrılır);