Pituitary Extract teriminin tıbbi anlamı; Arka hipofiz ekstresi, pressör ve antidiüretik etkileri vardır.