Pituitary Gland teriminin tıbbi anlamı; Hipofiz bezi;