Pituitrin teriminin tıbbi anlamı; n. Arka hipofiz hormonu.