Pityriasis Rosea teriminin tıbbi anlamı; Gövdede ve uzuvların proksimal bölgelerinde yer alan eritematöz lezyonların pul şeklinde epursiyonu.