Pityroid teriminin tıbbi anlamı; a. Kepeksi, kepek şeklinde, kepekli.