Pityrosporum teriminin tıbbi anlamı; n. Kepeklenme ile birlikte görülen bir çeşit mantar hastalığı.