Pivot Joint teriminin tıbbi anlamı; Kemiğin uzunlamasına ekseni etrafında sadece dönme hareket iyapabilen eklem;