Placenta Accreta teriminin tıbbi anlamı; Decidua basalis ihtiva etmeyen ve uterus duvarına anormal şekilde yapışık olan plasenta.