Placenta Fenestrata teriminin tıbbi anlamı; Üzerinde plasental dokunun kısmen veya tamamen kaybolduğu bir veya birkaç bölge gösteren plasenta (Bu kısımlar sadece zarla örtülüdür).