Placenta Increta teriminin tıbbi anlamı; Uterus duvarına iyice girmiş ve çok yapışık olan plasenta.