Placenta Membranacea teriminin tıbbi anlamı; Uterus duvarının çok geniş bir kısmını kaplayan plasenta.