Placenta Percreta teriminin tıbbi anlamı; Uterus duvarına iyice girmiş ve seroza tabakasına ulaşmış plasenta.