Placenta Praevia teriminin tıbbi anlamı; Uterusun alt kısmını kaplayan ve Collum'un iç ağzını kısmen veya tamamen kapatan plasenta.