Placenta teriminin tıbbi anlamı; n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.