Placental Hormone teriminin tıbbi anlamı; Plasenta tarafından salgılanan hormonlar (Koryonik gonadotrofin, östrojenler, progesteron v.s.)