Placental Pole teriminin tıbbi anlamı; Kubbe şeklinde plasentanın yerleştiği koryon kutbu;