Placentation teriminin tıbbi anlamı; n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.