Placentitis teriminin tıbbi anlamı; n. Plasenta iltihabı.