Placentography teriminin tıbbi anlamı; n. Plasentanın röntgenle muayensi.