Placentoid teriminin tıbbi anlamı; n. Plasenta şeklinde.