Placentoma teriminin tıbbi anlamı; n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.