Placentotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.