Pladaroma teriminin tıbbi anlamı; n. Gözkapağı üzerinde bulunan yumuşak tümör.