Plagiocephalic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.