Plague Serum teriminin tıbbi anlamı; Pasteurella pestis'e karşı bağışık kılınmış havyandan elde edilen serum, veba serumu;