Plane Bone teriminin tıbbi anlamı; Yassı kemik, os planus.