Plane teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.