Plankton teriminin tıbbi anlamı; n. Denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskopik canlı kolonileri (tek hücreli).