Planning teriminin tıbbi anlamı; n. Planlama, düzenleme.