Plant Antitoxin teriminin tıbbi anlamı; Bitki antitoksinleri (serebrospinal menenjit tedavisinde kullanılan bir "meningococcus" anteserumu);