Planta teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).