Plantalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Taban ağrısı.