Plantar Arch teriminin tıbbi anlamı; Ayak tabanna a. lantaris ile a.dorsalis pedis arasında meydana getirilen atardamar yayı.