Planum Popliteum teriminin tıbbi anlamı; Dizardı düzlemi.