Planum teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. plana). Düzlem.