Planuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarın tabii olmayan yoldan çıkarılması.