Plaque teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Vücut üzerinde bulunan leke; 2. Trombosit.