Plasm(A) Cell teriminin tıbbi anlamı; Normal olarak birçok mükoza ve lemfoid dokularda bulunup özellikle miyeloid lösemide kanda da rastlanan ve bazik boyalarla boyanan büyük polimorf çekirdekli hücreler, Mastzellen.