Plasmacytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.