Plasmagene teriminin tıbbi anlamı; n. Muhemelen nükleoproteinlerden terekküp eden ve hücredeki metabolik faaliyetlere katılan plazma kısmı.