Plasmasome teriminin tıbbi anlamı; n. Lökosit taneciği.