Plasmin teriminin tıbbi anlamı; n. Bir fibrinolizin, plazmin.