Plasmocyte teriminin tıbbi anlamı; n. Beyaz seriden bir hücr olup nüvesi araba tekerleği şeklinde ve eksantriktir, plazmosit.