Plasmodial teriminin tıbbi anlamı; a. Tabii protoplazmaya ait.