Plasmodicidal teriminin tıbbi anlamı; a. Plazmodileri tahrip eden.